Museum

    Exposities

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

Asselt met zijn historisch museum en zijn romaans kerkje. Museum Asselt is GESLOTEN voor publiek in 2021.


Asselt is dan wel een der kleinste Limburgse dorpjes, maar door zijn ligging aan de Maas, zijn beroemd romaans kerkje en het daartegenover gelegen museum, behoort het ook tot een van de meest pittoreske dorpjes van Limburg.

Het museum maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht Asselt.

De grondslag van het museum werd in 1927 gelegd door pastoor Pinckers en koster Piet Loven.

 


De duizenden voorwerpen komen voornamelijk uit midden Limburg en werden dikwijls persoonlijk per fiets door de koster opgehaald.

De grote en zeer gevarieerde collectie volkskunst en oudheden en het bekende kerkje, trokken in de loop der jaren tienduizenden bezoekers naar Asselt.