Museum

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

Informatie

Folkloristisch en  Oudheidkundig Museum Asselt

Pastoor Pinckersstraat 26A

6071 NW Asselt

Telefoon: 0475-504633 b.g.g. 0475-502891

 

e-mail:      info@museumasselt.nl

Internet:    http://www.museumasselt.nl

Algemeen: ANBI-informatie

Banknummer: NL80RABO 0150 395272

THEMA TENTOONSTELLINGEN 2018:  Noormannen maquette en Metaaldetector vondsten

Dit seizoen is er een maquette van een Noormannenkamp te bewonderen. Het geeft een goede impressie van hoe een Noormannenkamp er uit heeft kunnen zien. Zoals bekend wordt de ligging van een dergelijk kamp aan Asselt toegeschreven.

Ook is er een vitrine ingericht met metaaldetector vondsten. De vondsten geven een goed inzicht van de bodemschatten die de aarde nog regelmatig prijs geeft. Getoond worden voorwerpen uit de brons- en ijzertijd, uit de Romeinse en Karolingische tijd en munten vanaf de 17e eeuw.
Uniek is een zilveren Nederlandse muntenvondst, die door de oorspronkelijke eigenaar waarschijnlijk is verstopt tijdens de tweede wereldoorlog.