Museum

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

Informatie

Folkloristisch en  Oudheidkundig Museum Asselt

Pastoor Pinckersstraat 26A

6071 NW Asselt

Telefoon: 0475-504633 b.g.g. 06-38899468

 

e-mail:info@museumasselt.nl

Internet: http://www.museumasselt.nl

Algemeen: ANBI-informatie

Banknummer: NL80RABO 0150 395272

SPECIALE TENTOONSTELLING 2016 :   "OP ZOEK NAAR DE VIKINGEN"

Dit seizoen is er een tentoonstelling ingericht over de Vikingen. Wij tonen originele Karolingische vondsten uit Asselt en omgeving. De expositie is mogelijk gemaakt door bruiklenen van diverse musea en particulieren. Naast absolute topvondsten, zoals het beroemde Vikingenzwaard uit Wessem en de zilveren muntenschat uit Roermond, zijn er de nodige mantelspelden, onderdelen van zwaardgordels, speerpunten en aardewerk te zien.
     
Vikingenzwaard Onderdeel zwaardgordel voorwerpen
Vikingenzwaard onderdeel zwaardgordel Mantelspeld