Museum

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

Bidprentjes

In 2004 werd een gedeelte van onze verzameling (bid)prentjes gepresenteerd. De oudste prentjes stammen uit de 17e eeuw. In verband met de gevoeligheid voor milieuomstandigheden is de collectie na de tentoonstelling weer geconditioneerd opgeslagen. De prentjes zijn op verzoek te zien middels een videopresentatie.

 

 
             St Lucia          Hart met kroon          Uitsteekwerk     Uitsteekwerk hartvorm