Museum

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

 

Aardewerk

In 2006 was de aandacht gericht op het aardewerk. Onze verzameling bevat kannen, potten een kleivoorwerpen vanaf de Romeinse tijd tot de 19e eeuw. De aardewerktentoonstelling werd ondersteund door een videopresentatie. De videopresentatie is op verzoek nog te bekijken. Het aardewerk maakt nu weer deel uit van onze normale collectie. 

 

 
    Baardmankruik          Tulenkan              Wijnkan            Vogelfluitje
       
Enkele voorbeelden uit onze aardewerk collectie