Museum

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

Voorwerpen uit het stenen tijdperk

Het museum bezit een uitgebreide collectie voorwerpen uit het stenen tijdperk.  In 2008 was er een tentoonstelling ingericht met voorbeelden van o.a. vuurstenen vuistbijlen, hamers, pijlpunten, schrabbers en klingen. De tentoonstelling werd ondersteund door een videopresentatie over het stenen tijdperk. Een uitgelezen kans om dicht bij huis kennis te nemen van deze boeiende periode aan het begin van de menselijke beschaving. 

 

i    
             Boogmes        Geslepen vuurstenen bijl                           Pijlpunt               
       
Het museum toont daarnaast zijn vaste collectie.