Museum

  Voorwerpen

  Openingstijd

  Informatie

  Route

  Geschiedenis

Speciale Collecties:

   * Dorp Asselt

   * Bidprentjes

    * Wapens

    * Aardewerk

    * Tegels

    * Steentijd

    * Romeinen

Asselt beschermd dorpsgezicht

In het kader van de toekenning "beschermd dorpsgezicht" aan Asselt en ook omdat Asselt vanaf 1 januari 2007 onder de gemeente Roermond valt was er in  2007 een tentoonstelling ingericht. De tentoonstelling bevatte foto's over Asselt uit de vorige eeuw gekoppeld aan de lokatie. De tentoonstelling werd ondersteund door een videopresentatie over Asselt uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Op speciaal verzoek zal de film ook dit jaar getoond kunnen worden. 
i    
 Bruiloft in 1926         De bruidschat       Dans rond de mesthoop                
       
Hierboven enkele foto's uit de film over Asselt