Beheersstichting Museum Asselt

(ANBI-document 2015)

 

RSIN:  819518116

KvK: 14102896

Postadres: Eindweg 2

Postcode: 6071 NX

Plaats: Swalmen

Contactpersoon: H.H.A.M. Jenniskens

 

Doelstelling:

a.  Het beheren en/of exploiteren van het museum en de museumcollectie

b.  Algemeen ondersteunend werkzaam te zijn ten behoeve van kunst en creatieve activiteiten

c.  Al hetgeen doen dat met het voorstaande in de meest  ruime zin verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Bestuur:

Voorzitter:    C.L.J. Willems

Secretaris:      F.H.Engelen

Penningmeester: H.H.A.M. Jenniskens

J.K.J.Hinssen, D.J.W. Brummans, E.H.M.Hawinkels-Meuwissen.

 

Beleid:

De beheersstichting wil haar doel verwezenlijken door de bestaande collectie en alle daarmee samenhangende historische zaken ter kennis te brengen aan bezoekers. Door regelmatig extra tentoonstellingen over een der onderwerpen te verzorgen willen wij het geheel toegankelijker maken en door gratis toegang van scholen en kindervakantiewerk willen wij  jonge bezoekers betrekken bij het historisch verleden.

 

Beloningsbeleid:

De vrijwilligers en bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen de kosten die in de uitoefening van de functie door bestuursleden zijn gemaakt kunnen worden vergoed.

 

Uitgeoefende activiteiten:

Het huisvesten, beheren, onderhouden en open stellen van het museum en het tentoonstellen van de collectie, met alles wat daarbij hoort. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het scholen en bijscholen van onze vrijwilligers

 

Financiële verantwoording

De inkomsten van de stichting bestaan uit entrees 654 €, rondleidingen 96 €, subsidie van de gemeente 1862 € en diverse inkomsten 18 €.

De uitgaven bedroegen 2125 €.

De opgebouwde reserve voor opzetten tentoonstellingen, restauratie, digitalisering, onderhoud voorwerpen, enz. bedraagt 23313 €